Lubelska  Fundacja  Wspierania  Biznesu 
i  Współpracy  Międzynarodowej

Misją Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej jest wspieranie firm, instytucji oraz regionów gospodarczych poprzez promocję, reklamę, pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz budowaniu relacji biznesowych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z organami władzy publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie akcji propagujących rozwój współpracy polsko-zagranicznej we wszystkich obszarach
 • działalności społecznej i przedsiębiorstw;
 • współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń pomiędzy firmami;
 • prowadzenie działalności integrującej lokalne firmy poprzez aktywność gospodarczą, kulturalną, rekreacyjną;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu;
 • współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
 • wspieranie rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości, w tym poprzez kształcenie kadr przedsiębiorstw;
 • świadczenie następujących usług:
 • usługi informacyjne;
 • usługi doradcze;
 • usługi szkoleniowe;
 • promocje i reklamę firm w Polsce i za granicą.

O fundacji

statut fundacji w pdf

Referencje

szkolenie z RODO

Nowe rozporządzenie obowiązuje już od ponad roku, jednak w praktyce będzie podlegać zastosowaniu od 25 maja 2018 r. Zmiany, które z niego wynikają są istotne na tyle, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz. Zwłaszcza w większych podmiotach.

 

Uczestnicząc w naszym szkoleniu Państwa personel dowie się jak stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Przekażemy informacje co zrobić z dotychczasowym systemem i dokumentacją. Wyjaśnimy, na które zmiany należy zwrócić szczególną uwagę. Praktycznie.

Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod szkoleniowych uczestnicy zdobędą aktualna wiedzę o prawnych i praktycznych aspektach ochrony danych osobowych. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat RODO potwierdzający kwalifikacje.

 

Szkolenie odbędzie się 17 maja 2018 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMSC ul. Plac Marii Skłodowskiej – Curie 4

 

Koszt Szkolenia: 480 zł/ uczestnika.

 

7 pierwszych zgłoszeń otrzyma rabat na szkolenie w wysokości 10%.

Wypełnij formularz i zarejestruj się w bazie projektu
szkoleń RODO

Dane Firmy (cz.1)

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Dane Użytkownika (cz. 2)

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Beata Drewienkowska
tel./fax + 48 81 524 48 09,
tel. +48 501 503 294

e-mail: biuro@lfwb.eu