fundacja > I Wschodnie Forum Biznesu - podsumowanie 2015

I Wschodnie Forum Biznesu

25-26 czerwca 2015 r. Lublin

 

I Wschodnie Forum Biznesu jest owocem współpracy pomiędzy Lubelską Fundacją Wspierania Biznesu, Urzędem Marszałkowskim a firmami i instytucjami polskimi i zagranicznymi działającymi na rynkach międzynarodowych. Forum jest odpowiedzią na potrzeby firm i instytucji otoczenia biznesu na stworzenie wydarzenia dzięki któremu zejdą sie drogi biznesowe firm oraz instytucji polskich i zagranicznych. Lublin z racji chociażby swojego położenia stwarza ku temu ogromne możliwości.

 

Podstawowym zadaniem Forum było podkreślenie pozycji i roli regionu lubelskiego oraz miasta Lublin jako atrakcyjnego miejsca spotkań przedsiębiorców, samorządowców, oraz przedstawicieli władz z miast partnerskich, z Unii Europejskiej oraz m.in. Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chin, Indii, Rosji, Mołdawii, ZEA, Arabii Saudyjskiej i Afryki

 

Gospodarzami I Wschodniego Forum Biznesu byli Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.

 

Ideą Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej było stworzenie wydarzenia, w którym przedstawiciele biznesu ze Wschodu i Zachodu Europy łączą wspólne przedsięwzięcia

Udział w Forum wzięli przedstawiciele resortów, izb gospodarczych, konsulowie, ekonomiści ds. rynków wschodnich oraz przedsiębiorcy z: Polski, Ukrainy Białorusi, Uzbekistanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji, Szwajcarii, , ZEA, Arabii Saudyjskiej, Afryki, w tym Angoli.

 

Gośćmi Forum byli także przedstawiciele krajowych oraz regionalnych stowarzyszeń pracodawców tj. m.in: Biznes Center Club, Lubelskie Forum Pracodawców, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Fundacja Rozwoju, OIC Lublin.

 

W sumie około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, izb gospodarczych, konsulów i polityków wzięło udział 25 i 26 czerwca w I Wschodnim Forum Biznesu, zorganizowanym na terenie Targów Lublin S.A.

 

Głównym celem wydarzenia było promowanie regionu i budowanie relacji biznesowych. Forum otworzył Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie województwa i zaangażowanie Urzędu w jego rozwój – zarówno na obszarze Polski jak i zagranicy: „Lubelskie ma wiele powodów i atutów które wspomagają takie inicjatywy. Jest bardzo dobrze skomunikowany, posiada dobrze rozwiniętą sieć szerokotorową i suchy port przeładunkowy Małaszewicze, który jest dostrzegany pod kątem centrum logistycznego. Jest też bramą nie tylko na wschód, ale także na Azję i Europę. Jako Urząd postanowiliśmy się włączyć czynnie we wszystkie działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, rozwijanie, pokazywanie dobrych praktyk, uruchamianie nowych kontaktów – m.in. stąd pomysł na Forum. Województwo Lubelskie będąc na styku Unii Europejskiej i Unii Celnej jest doskonałym miejscem na spotkania tego typu” – stwierdził marszałek Sosnowski. „Lubelszczyzna ma trzeci co do wielkości udział w eksporcie rolno-spożywczym w Polsce, ale dzisiaj potrzeba nam jeszcze większej współpracy. Chodzi o nowe rynki zbytu, ale też zachęcanie do inwestowania. Argumentem są nowe drogi i połączenia lotnicze” – dodał marszałek.

 

Podczas Forum odbyło się wiele merytorycznych debat i paneli dyskusyjnych dotyczących perspektyw współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw i firm z Europy Środkowo Wschodniej, budowania niezależności państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki integracyjnej z UE, roli izb przemysłowo-handlowych w budowaniu relacji biznesowych i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono aspektom biogospodarki, zdrowej ekologicznej żywności oraz przemysłu maszynowego, konkurencyjności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, potencjału gospodarczego województwa lubelskiego i ofert inwestycyjnych firm z jego terenu. Na stoiskach promocyjno-wystawienniczych swój potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy zaprezentowały jednostki samorządu terytorialnego, a także instytucje otoczenia biznesu i lokalne przedsiębiorstwa.

 

Podkreślony został także lubelski potencjał odnawialnych źródeł energii, mechatroniki. Lubelszczyzna posiada odpowiednie uwarunkowania do wykorzystania energii słonecznej, a także duże możliwości w odzyskiwaniu energii z biomasy. Posiada także ok. 130 bezkolizyjnych lokalizacji dla farm wiatrowych.

Zaproszeni zagraniczni oraz Polscy goście zaprezentowali oferty inwestycyjne swoich regionów.


Forum skierowane było głównie do przedsiębiorców, dlatego kluczowym  elementem programu były indywidualne branżowe spotkania firm w formie rozmów „business2business” oraz „biznes2administration". Podczas Forum wydzielona została specjalna strefa, przeznaczona do rozmów B2B oraz B2A, w której uczestnicy mogli swobodnie zawierać cenne kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe.

Uczestnicy spotkań nawiązali wiele  nowych relacji międzynarodowych, owocujących stałą współpracą pomiędzy przedsiębiorstwami z polskimi i zagranicznymi.

 

Fundacja wydała również katalog zawierający prezentacje profili i ofert firm lokalnych, z terytorium Polski i zagranicy oraz opisy potencjału gospodarczego województwa lubelskiego.

 

Honorowy patronat nad Forum objął: Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman,  Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club.

 

Poparcia Udzielił Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Bp. Artur G. Miziński.

Udział wzięli przedstawicieli głównych instytucji związanych z rozwojem gospodarczym i współpracą zagraniczną:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Gospodarczej – Aleksander Warwarski
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda
 • Ministerstwo Środowiska – Doradca Ministra Krzysztof Bolesta
 • Poseł do Euro parlamentu Krzysztof Hetman
 • Poseł do Euro parlamentu Jerzy Buzek

 

a także przedstawicieli z następujących krajów:

 1. Białoruś – Konsul Republiki Białorusi Vladislav Khałło
 2. Ukraina – Konsul Generalny Ukrainy Vasyl Pawluk,
 3. Konsul Honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak,
 4. Mołdawia – Ambasador Mołdawii Iurie Bodrug
 5. Angola – Ambasador Angolii Domingos Culolo
 6. Uzbekistan – Ambasador Marian  Przeździecki
 7. Libia – Ambasador Państwa Libia Hagi Ali Said Dhan
 8. Indie – Sekretarz Ambasady Indii Sanjeev Manchanda
 9. Niemcy – Konsul Honorowy Niemiec Andrzej Kidyba
 10. Wielka Brytania – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jan Danilczuk
 11. Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław Drozd

 

W Forum wzięli udział również przedstawiciele Izb Przemysłowo – Handlowych z Polski i zagranicy:

 • Mielniczuk Antoni - Partner Inspirat Business Consulting & Communication Mercure Office Center, Polsko-Saudyjska Izba Przemysłowa
 • Pinto Jorge - Prezes Polsko - Portugalskiej Izby Gospodarczej
 • Kalata Anna - Prezes Polsko - Indyjskiej Izby Przemysłowej
 • Motruniuk Nadia - Prezes Wołyńskiej Izby przemysłowo – Handlowej
 • Romaniuk Jarosław - Wiceprezes Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Yatsenko Ihor - Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON Sp. z o.o. Przedstawiciel Izby Celnej w Białej Podlaskiej

 

W ramach Forum wystąpili:

 1. Szewczyk Dariusz – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Orłowski Witold – ekonomista, wykładowca ekonomiczny, Partner Pwc
 3. Adamiak Stanisław- Konsul Honorowy Ukrainy
 4. Warwarski Aleksander -Departament Współpracy Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP
 5. Bodrug Iurie - Ambasador Mołdawii w Polsce
 6. Bolesta Krzysztof - Doradca Ministra, Ministerstwo Środowiska
 7. Ciuba Robert - Kancelaria Ciuba i Partnerzy
 8. Culolo Domingos - Ambasador Angoli w Polsce (z Celeste David)
 9. Danilczuk Jan - Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie
 10. Domańska - Sienkiewicz Agnieszka - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 11. Donica Dariusz - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
 12. Drozd Jarosław - Konsul Generalny RP we Lwowie
 13. Dylczyk Ireneusz - Dyrektor Portu Lotniczego w Lublinie S.A.
 14. Gałan Mirosława- Wiceprezes Bussiness Centre Club
 15. Grzeszczuk Zbigniew - MOB Embassador PL
 16. Jagieła Mateusz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych
 17. Jonas Andrzej - Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice”
 18. Kalata Anna - Prezes Polsko - Indyjskiej Izby Przemysłowej
 19. Khałło Vladislav - Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej
 20. Kidyba Andrzej - Konsul Honorowy Niemiec
 21. Koch Mieczysław - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO)
 22. Kossowski Władysław - Kancelaria Prawnicza
 23. Koszułap Barbara - Członek Zarządu, Eneris Polska Sp. z o.o.
 24. Lewicki Arkadiusz - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich (Łukasz Bogusz)
 25. Lipska - Toumi Marzena - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych
 26. Mielniczuk Antoni - Partner Inspirat Business Consulting & Communication Mercure Office Center, Polsko-Saudyjska Izba Przemysłowa
 27. Niezgoda Marceli - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 28. Nowak Ryszard - Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka S.A.
 29. Osadczy Włodzimierz - prof. KUL, Prezes Stowarzyszenia Polska - Armenia Oddział Lublin
 30. Pawluk Wasyl - Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
 31. Pichola Irena - Partner, Sustainability Consulting Central Europe at Deloitte
 32. Pinto Jorge - Prezes Polsko - Portugalskiej Izby Gospodarczej
 33. Piesiewicz Justyna - Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa – IACL
 34. Romaniuk Jarosław - Prezes Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 35. Sosnowski Sławomir - Marszałek Województwa Lubelskiego
 36. Wielgus Jan Andrzej - Prezes Zarządu Ursus S.A.
 37. Wilk Wojciech - Wojewoda Lubelski
 38. Yatsenko Ihor - Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON Sp. z o.o. Przedstawiciel Izby Celnej w Białej Podlaskiej
 39. Zuber Marek - Ekonomista i Analityk Rynków Finansowych
 40. Hagi Ali Said Dhan - Ambasador Państwa Libia
 41. Wiater Jan - Ekpert Departamentu Srategii i Komunikacji NFOŚiGW
 42. Paluch Piotr - VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 43. Jerzy Nazaruk - Wiceprezes Lubelskiej Fundacji RozwojuWojciech Piekarczyk - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 44. Grzegorz Mirosław - Dyrektor Departamentu Sieci PGE Dystrybucja S.A.
 45. Sanjeev Manchanda - Drugi Sekretarz Ambasady Indii w Polsce

 

„Przyjeżdżam tu często od 3-4 lat i zauważam, że wiele się zmienia, rozwija się infrastruktura” – ocenił znany ekonomista Marek Zuber. Dostępność województwa jeszcze ma wzrosnąć. „W ciągu najbliższych lat województwo będzie dobrym miejscem do inwestowania. Do 2020 r. na Lubelszczyznę trafi do 30 mld zł z różnych funduszy zewnętrznych” – przyznał obecny na spotkaniu Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zdaniem Zubera, warto poszukiwać partnerów biznesowych nie tylko tuż za naszą wschodnią granicą. „W handlu z Rosją pomaga nam Białoruś, ale znaleźliśmy też nowe rynki zbytu. Teraz warto zwrócić uwagę na państwa rozwijające się, jak Chiny, Indie i kontynent afrykański” - zachęcał ekonomista.

 

Wschodnie Forum Biznesu nawiązało do realizacji działań think-tanku Centrum Kompetencji Wschodnich, który został powołany przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin wraz z dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce z misją inspirowania i aktywizowania do współpracy trans granicznej, wyznaczania kierunków działań współpracy na płaszczyźnie Unia Europejska - Europa Wschodnia oraz wspierania wzajemnej komunikacji i dialogu.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 • TV Polsat News oraz Polsat News 2,
 • TVP Lublin,
 • Rzeczpospolita,
 • Radio Lublin,
 • Gazeta Wyborcza
 • Kurier Lubelski
 • Nasze Miasto
 • Podkarpacki Portal Gospodarczy
 • Tereny Inwestycyjne Info
 • Prasa zagraniczna – Kurier Galicyjski
 • Bio Kurier
 • Kalata TV
 • Giełda Eventów
 • Gramy w Zielone.pl
 • Wysokie Napięcie.pl
 • Panorama Lubelska

 

Główny cel I Wschodniego Forum Biznesu został osiągnięty. Na Lubelszczyźnie stworzone zostało idealne miejsce spotkań przedsiębiorców z Polski i z zagranicy. I Wschodnie Forum Biznesu otwiera nowe drogi do poszerzenia kontaktów biznesowych aż po kraje dalekiej Azji i Afryki.

 

W Forum wzięło udział ponad 450 przedstawicieli firm, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, które miały możliwość zaprezentowania swoich ofert na stoiskach promocyjnych.


Uzupełnieniem części praktycznej programu konferencji były „case study” - wystąpienia reprezentantów firm, jak również wizyty studyjne w dniu 26.06.2015 w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

Na wyjazdy studyjne zarejestrowali się przedstawiciele firm zagranicznych, głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.

Uczestnicy wyjazdów zostali podzieleni na dwa sektory branżowe: branża rolno – spożywcza oraz mechaniczna. Przedstawiciele firm zagranicznych zostali przydzieleni do odpowiednich grup branżowych, dzięki czemu mieli możliwość zapoznania się z działalnością polskich przedsiębiorstw i nawiązać kontakty biznesowe.

 

W planie wyjazdu przedstawicieli branży rolno – spożywczej znalazły się takie przedsiębiorstwa jak:

 • Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce
 • Bury Trade Sp. z o.o.
 • Perła Browary Lubelskie S.A.
 • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

 

Natomiast uczestnicy reprezentujący branżę mechaniczną zapoznali się z działalnością przedsiębiorstw:

 • Ursus S.A z siedzibą w Lublinie
 • PZL Świdnik S.A
 • Sigma S.A.
 • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

 

W wizytach studyjnych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych.

Uczestnicy wizyt wymienili się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach związanych z ich działalnością.

I Wschodnie Forum Biznesu daje szerokie możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przez otwartość na rynki zagraniczne, spotkania z ambasadorami, ministrami i przedstawicielami różnych branż, wymianę doświadczeń oraz przez promowanie zasobów województwa lubelskiego. Wydarzenie to niesie ogromny potencjał na przyszłość.

 

 

 

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Beata Drewienkowska
tel./fax + 48 81 524 48 09,
tel. +48 501 503 294

e-mail: biuro@lfwb.eu