fundacja > I Wschodnie Forum Biznesu - podsumowanie 2016

II Wschodnie Forum Biznesu

22-23 czerwca 2016 r. Lublin

 

 

II Wschodniego Forum Biznesu, w terminie 22-23 czerwca 2016 r. zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2, w Lublinie.

Organizacja Forum podkreśliła potencjał i rolięmakroregionu Polska Wschodnia, jako atrakcyjnego miejsca spotkań przedsiębiorców, przedstawicieli władz i samorządów, przedstawicieli świata dyplomacji, państw UE, oraz Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chin, Indii, Mołdawii, ZEA, Arabii Saudyjskiej i Afryki. Forum stało się platformą inspirowania i aktywizowania do współpracy transgranicznej i udało się nawiązać dzięki niemu wiele nowych i rokujących na przyszłość kontaktów.

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej zrealizowała, zgodnie z porozumieniem poszczególne zadania:

 

W ramach wspólnej realizacji Fundacja:

 1. Zorganizowała biuro organizacyjne Forum w siedzibie Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.
 2. Opracowała i zorganizowała opracowanie merytoryczne i program Forum, w tym zawarła umowy z moderatorami, prelegentami i wykonawcami.
 3. Przygotowała i logistycznie zorganizowała obsługę cateringową Forum, zapewniła zaplecze noclegowe dla dyplomatów, uczestników i prelegentów Forum.
 4. Zapewniła moderatorów, prelegentów i ekspertów.
 5. Zapewniła tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne), podczas forum i zawarła stosowne umowy z firmami zewnętrznymi.
 6. Poprowadziła działania public relations związane z organizacją Forum
 7. Opracowała i przeprowadziła kampanię billbordową i  medialną zapowiadającą Forum.
 8. Opracowała i rozkolportowała zaproszenia na Forum.
 9. Zapewniła obsługę finansową Forum.
 10. Przygotowała i zebrała materiały pokonferencyjne, wraz z zamieszczeniem ich na stronie www.wschodnieforumbiznesu.eu
 11. Przygotowała projekt i wykonała wydruk katalogu promującego Forum.
 12. Zapewniła specjalistyczną obsługę techniczneą imprezy (rejestracja gości online, kontrola nad planowaną frekwencją imprezy, przygotowanie identyfikatorów oraz zapewnienie profesjonalnej rejestracji uczestników na recepcji podczas Forum).
 13. Prowadziła stronę www.wschodnieforumbiznesu.eu dedykowanej Forum.
 14. Zagwarantowała, że w czasie trwania Forum w miejscu jego organizacji nie odbywały się żadne inne konferencje ani konkurencyjne imprezy.
 15. W drugim dniu Forum, zorganizowała i logistycznie zabezpieczyła wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wraz z organizacją transportu i wyżywienia dla ich uczestników.

 

Dzięki współpracy Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli , główny cel II Wschodniego Forum Biznesu został osiągnięty. Stworzyliśmy na Lubelszczyźnie idealne miejsce spotkań przedsiębiorców z Polski i z zagranicy. Otworzyliśmy nowe drogi do poszerzenia kontaktów biznesowych, forum stało się platformą wymiany doświadczeń i kontaktów międzynarodowych. Podczas Forum wydzielona została specjalna strefa, przeznaczona do rozmów B2B oraz B2A, w której uczestnicy mogli swobodnie zawierać cenne kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe.

W Forum wzięło udział ponad 300 przedstawicieli firm, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, które miały możliwość zaprezentowania swoich ofert na stoiskach i sali spotkań B2B/B2A . W trakcie wydarzenia można było również nawiązać wiele kontaktów i spotkać się z ekspertami.

 

W II Wschodnim Forum Biznesu, które poprowadził znany ekonomista i analityk rynków finansowych - Marek Zuber, podobnie jak w poprzedniej edycji uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych z terenu Polski Wschodniej, m.in. marszałek województwa podlaskiego - Jerzy Leszczyński i wicemarszałek województwa lubelskiego - Krzysztof Grabczuk, ale również liczni przedstawiciele gmin z Polski Wschodniej. Głos zabrał również poseł do parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Cezariusz Kwaterski, naczelnik Departamentu Współpracy Ekonomicznej, a Ministerstwo Rozwoju Adam Orzechowski - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej. II Wschodnie Forum Biznesu zaszczycili swoją obecnością liczni ambasadorowie oraz konsulowie z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Armenii, Gruzji czy  Indii. Na II Wschodnim Forum Biznesu licznie przybyli również zagraniczni przedsiębiorcy głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Tematem wystąpień i dyskusji były m.in. możliwości rozwoju i inwestycji na Lubelszczyźnie oraz w całym makroregionie Polski Wschodniej. Obecni samorządowcy pochylili się nad tematem możliwości wsparcia przedsiębiorców przez samorządy regionalne. Podpisano m.in. deklarację o partnerstwie i współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z Lubelszczyzny. W wydarzeniu wzięło udział 11 podmiotów. Głównym założeniem umowy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy sygnatariuszami dokumentu, poprzez stworzenie platformy, która będzie m.in. reprezentować postulaty adresowane do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej.

 

Forum stanowiło także pole debaty nad przyszłością procesu otwierania się UE na Wschód nie tylko w wymiarze politycznym, ale nade wszystko gospodarczym. Eksperci i uczestnicy poruszyli temat konsekwencji ewentualnego Brexitu dla przedsiębiorców. Wydarzenie było również swoistą wizytówką działań podejmowanych przez regiony Polski Wschodniej na rzecz rozwoju wzajemnych relacji wielostronnych z krajami Wschodu Europy i Azji. Korzystając z obecności firm i wystawców, sprzyjających kontaktom biznesowym, poruszono temat stosunków gospodarczych w aspekcie nie tylko regionalnym i krajowym, ale także europejskim.

 

Relacje z II Wschodniego Forum Biznesu w Lublinie zamieściły zarówno stacje telewizyjne, radiowe, prasa oraz portale internetowe (m.in.: Telewizja Lublin, Kalata TV, nl24.tv, Radio eR, Gazeta Wyborcza, Panorama Lubelska, Dziennik Wschodni, Moje Radio Lublin, lajf.info, polskiemedia.org, Giełda Eventów).

Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami stworzyliśmy szerokie możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przez otwartość na rynki zagraniczne, spotkania z ambasadorami, ministrami i przedstawicielami różnych branż, wymianę doświadczeń oraz przez promowanie zasobów i potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej. Wydarzenie to niesie ogromny potencjał na przyszłość, mamy nadzieję że pozostaną Państwo jego nieodłącznym elementem.

 

 

 

 

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Beata Drewienkowska
tel./fax + 48 81 524 48 09,
tel. +48 501 503 294

e-mail: biuro@lfwb.eu