fundacja > newsy

SPOTKANIE W AMBASADZIE IRANU

 

 

W dniu 4 lutego 2016 r. w Ambasadzie Republiki Iranu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami Ambasady.

 

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Ambasador Republiki Iranu Ramin Mehmanparast,
 • Doradca Senatora Andrzeja Stanisławka  - Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Prezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej - Beata Drewienkowska
 • Wiceprezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej - Zbigniew Wojciechowski

 

 

 

 Celem spotkania była kwestia nawiązaniu współpracy pomiędzy przedstawicielami obydwu instytucji. Przedstawiono perspektywy współpracy pomiedzy Polską i Iranem oraz zaprezentowano koncepcje organizacji wielosktorowej misji gospodarczej przedsiębiorców z Republiki Iranu.

 

UDZIAŁ W OBCHODACH DNI NARODOWYCH IRANU

W dniu 10 lutego 2016 r. w Hotelu Mariott w Warszawie Zarząd Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w obchodach Dni Narodowych Islamskiej Republiki Iranu i 37 rocznicy zwycięstwa Rewolucji Islamskiej w Iranie. W trakcie uroczystości Ambasador Iranu w Polsce – Ramin Mehmanparast wystąpił z krótkim słowem  wstępu, szkicując najważniejsze kwestie międzynarodowe i zagadnienia relacji bilateralnych Iranu i Polski.

Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu stawia sobie za zadanie wzmocnienie relacji i rozwój współpracy z wszystkimi państwami na zasadzie wzajemnego poszanowania. W kontekście tym, kraje europejskie i Polska posiadają szczególne znaczenie.

Islamską Republikę Iranu charakteryzuje strategiczne położenie na Bliskim Wschodzie i w Azji, podobnie jak Rzeczpospolitą Polską, która zajmuje strategiczne miejsce w środkowo-wschodniej części Europy.

Ambasador Iranu na uroczystości wspomniał o możliwościach stworzenia mostu łączącego te dwa ważne regiony i umożliwieniu dostęp do nowych rynków wszystkim przedsiębiorcom i firmom w Azji i Europie.

Jest to istotna kwestia dla gospodarki, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu gospodarczego na świecie.

 

 

 

  

Ambasada Republiki Uzbekistanu

 

 

W dniu 27.01.2016 w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami Ambasady.

 

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Ambasador Republiki Uzbekistanu Bahrom Badaev,
 • Senator Andrzej Stanisławek  - Przewodniczący
  Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Prezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu
  i Współpracy  Międzynarodowej Beata Drewienkowska
 • Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców
  - Zbigniew Michalak

 

 

Podczas spotkania omówiono kwestie zorganizowanej w listopadzie przy współudziale Fundacji wielosektorowej misji gospodarczej lubelskich przedsiębiorców do Uzbekistanu, przedstawiono perspektywy współpracy pomiędzy Polską i Uzbekistanem. Na spotkaniu zaprezentowano również koncepcję misji medycznej do Taszkientu, która odbędzie się w dniach 1-5 maja 2016 r. Misja ta ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy polskimi i uzbekistańskimi lekarzami w zakresie nowoczesnych metod leczenia tętniaka mózgu oraz w zakresie onkologii. Uczestnikami misji będą:  Izabela i Zbigniew Michalakowie, Agnieszka i Piotr Trojanowscy profesor Roberto Maroldi i Elisabetta Maroldi z Włoch, profesor  Jasmina Plascak z Belgii oraz 2 profesorów z Lublina.

 

Spotkanie zaowocowało wskazaniem możliwości podjęcia współpracy przez Lubelskie Centrum Onkologii i Akademię Medyczną w Taszkencie.

 

Profesor Stanisławek zaoferował swoją pomoc oraz daleko idącą współpracę, owocem której będzie miedzy innymi;  seminarium medyczne dotyczące zdrowia matki i dziecka, bowiem rok 2016 jest w republice Uzbekistanu Rokiem Zdrowia Matki i Dziecka.

 

  

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Beata Drewienkowska
tel./fax + 48 81 524 48 09,
tel. +48 501 503 294

e-mail: biuro@lfwb.eu