Realizacje

Wschodnie Forum Biznesu jest owocem współpracy pomiędzy Lubelską Fundacją Wspierania Biznesu, Urzędem Marszałkowskim a firmami i instytucjami polskimi i zagranicznymi działającymi na rynkach międzynarodowych. Forum jest odpowiedzią na potrzeby firm i instytucji otoczenia biznesu na stworzenie wydarzenia dzięki któremu zejdą sie drogi biznesowe firm oraz instytucji polskich i zagranicznych. Lublin z racji chociażby swojego położenia stwarza ku temu ogromne możliwości.

 

Podstawowym zadaniem Forum było podkreślenie pozycji i roli regionu lubelskiego oraz miasta Lublin jako atrakcyjnego miejsca spotkań przedsiębiorców, samorządowców, oraz przedstawicieli władz z miast partnerskich, z Unii Europejskiej oraz m.in. Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chin, Indii, Rosji, Mołdawii, ZEA, Arabii Saudyjskiej i Afryki

 

Gospodarzami I Wschodniego Forum Biznesu byli Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.

 

Ideą Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej było stworzenie wydarzenia, w którym przedstawiciele biznesu ze Wschodu i Zachodu Europy łączą wspólne przedsięwzięcia

Udział w Forum wzięli przedstawiciele resortów, izb gospodarczych, konsulowie, ekonomiści ds. rynków wschodnich oraz przedsiębiorcy z: Polski, Ukrainy Białorusi, Uzbekistanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji, Szwajcarii, , ZEA, Arabii Saudyjskiej, Afryki, w tym Angoli.

 

Gośćmi Forum byli także przedstawiciele krajowych oraz regionalnych stowarzyszeń pracodawców tj. m.in: Biznes Center Club, Lubelskie Forum Pracodawców, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Fundacja Rozwoju, OIC Lublin.

 

W sumie około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, izb gospodarczych, konsulów i polityków wzięło udział 25 i 26 czerwca w I Wschodnim Forum Biznesu, zorganizowanym na terenie Targów Lublin S.A.

 

Głównym celem wydarzenia było promowanie regionu i budowanie relacji biznesowych. Forum otworzył Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie województwa i zaangażowanie Urzędu w jego rozwój – zarówno na obszarze Polski jak i zagranicy: „Lubelskie ma wiele powodów i atutów które wspomagają takie inicjatywy. Jest bardzo dobrze skomunikowany, posiada dobrze rozwiniętą sieć szerokotorową i suchy port przeładunkowy Małaszewicze, który jest dostrzegany pod kątem centrum logistycznego. Jest też bramą nie tylko na wschód, ale także na Azję i Europę. Jako Urząd postanowiliśmy się włączyć czynnie we wszystkie działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, rozwijanie, pokazywanie dobrych praktyk, uruchamianie nowych kontaktów – m.in. stąd pomysł na Forum. Województwo Lubelskie będąc na styku Unii Europejskiej i Unii Celnej jest doskonałym miejscem na spotkania tego typu” – stwierdził marszałek Sosnowski. „Lubelszczyzna ma trzeci co do wielkości udział w eksporcie rolno-spożywczym w Polsce, ale dzisiaj potrzeba nam jeszcze większej współpracy. Chodzi o nowe rynki zbytu, ale też zachęcanie do inwestowania. Argumentem są nowe drogi i połączenia lotnicze” – dodał marszałek.

 

Podczas Forum odbyło się wiele merytorycznych debat i paneli dyskusyjnych dotyczących perspektyw współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw i firm z Europy Środkowo Wschodniej, budowania niezależności państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki integracyjnej z UE, roli izb przemysłowo-handlowych w budowaniu relacji biznesowych i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono aspektom biogospodarki, zdrowej ekologicznej żywności oraz przemysłu maszynowego, konkurencyjności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, potencjału gospodarczego województwa lubelskiego i ofert inwestycyjnych firm z jego terenu. Na stoiskach promocyjno-wystawienniczych swój potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy zaprezentowały jednostki samorządu terytorialnego, a także instytucje otoczenia biznesu i lokalne przedsiębiorstwa.

 

Podkreślony został także lubelski potencjał odnawialnych źródeł energii, mechatroniki. Lubelszczyzna posiada odpowiednie uwarunkowania do wykorzystania energii słonecznej, a także duże możliwości w odzyskiwaniu energii z biomasy. Posiada także ok. 130 bezkolizyjnych lokalizacji dla farm wiatrowych.

Zaproszeni zagraniczni oraz Polscy goście zaprezentowali oferty inwestycyjne swoich regionów.


Forum skierowane było głównie do przedsiębiorców, dlatego kluczowym  elementem programu były indywidualne branżowe spotkania firm w formie rozmów „business2business” oraz„biznes2administration”. Podczas Forum wydzielona została specjalna strefa, przeznaczona do rozmów B2B oraz B2A, w której uczestnicy mogli swobodnie zawierać cenne kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe.

Uczestnicy spotkań nawiązali wiele  nowych relacji międzynarodowych, owocujących stałą współpracą pomiędzy przedsiębiorstwami z polskimi i zagranicznymi.

 

Fundacja wydała również katalog zawierający prezentacje profili i ofert firm lokalnych, z terytorium Polski i zagranicy oraz opisy potencjału gospodarczego województwa lubelskiego.

 

Honorowy patronat nad Forum objął: Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman,  Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club.

 

Poparcia Udzielił Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Bp. Artur G. Miziński.

Udział wzięli przedstawicieli głównych instytucji związanych z rozwojem gospodarczym i współpracą zagraniczną:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Gospodarczej – Aleksander Warwarski
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda
 • Ministerstwo Środowiska – Doradca Ministra Krzysztof Bolesta
 • Poseł do Euro parlamentu Krzysztof Hetman
 • Poseł do Euro parlamentu Jerzy Buzek

 

a także przedstawicieli z następujących krajów:

 1. Białoruś – Konsul Republiki Białorusi Vladislav Khałło
 2. Ukraina – Konsul Generalny Ukrainy Vasyl Pawluk,
 3. Konsul Honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak,
 4. Mołdawia – Ambasador Mołdawii Iurie Bodrug
 5. Angola – Ambasador Angolii Domingos Culolo
 6. Uzbekistan – Ambasador Marian  Przeździecki
 7. Libia – Ambasador Państwa Libia Hagi Ali Said Dhan
 8. Indie – Sekretarz Ambasady Indii Sanjeev Manchanda
 9. Niemcy – Konsul Honorowy Niemiec Andrzej Kidyba
 10. Wielka Brytania – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jan Danilczuk
 11. Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław Drozd

 

W Forum wzięli udział również przedstawiciele Izb Przemysłowo – Handlowych z Polski i zagranicy:

 • Mielniczuk Antoni – Partner Inspirat Business Consulting & Communication Mercure Office Center, Polsko-Saudyjska Izba Przemysłowa
 • Pinto Jorge – Prezes Polsko – Portugalskiej Izby Gospodarczej
 • Kalata Anna – Prezes Polsko – Indyjskiej Izby Przemysłowej
 • Motruniuk Nadia – Prezes Wołyńskiej Izby przemysłowo – Handlowej
 • Romaniuk Jarosław – Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Yatsenko Ihor – Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON Sp. z o.o. Przedstawiciel Izby Celnej w Białej Podlaskiej

 

Podczas Forum wystąpili:

 1. Szewczyk Dariusz – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Orłowski Witold – ekonomista, wykładowca ekonomiczny, Partner Pwc
 3. Adamiak Stanisław- Konsul Honorowy Ukrainy
 4. Warwarski Aleksander -Departament Współpracy Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP
 5. Bodrug Iurie – Ambasador Mołdawii w Polsce
 6. Bolesta Krzysztof – Doradca Ministra, Ministerstwo Środowiska
 7. Ciuba Robert – Kancelaria Ciuba i Partnerzy
 8. Culolo Domingos – Ambasador Angoli w Polsce (z Celeste David)
 9. Danilczuk Jan – Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie
 10. Domańska – Sienkiewicz Agnieszka – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 11. Donica Dariusz – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
 12. Drozd Jarosław – Konsul Generalny RP we Lwowie
 13. Dylczyk Ireneusz – Dyrektor Portu Lotniczego w Lublinie S.A.
 14. Gałan Mirosława- Wiceprezes Bussiness Centre Club
 15. Grzeszczuk Zbigniew – MOB Embassador PL
 16. Jagieła Mateusz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych
 17. Jonas Andrzej – Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice”
 18. Kalata Anna – Prezes Polsko – Indyjskiej Izby Przemysłowej
 19. Khałło Vladislav – Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej
 20. Kidyba Andrzej – Konsul Honorowy Niemiec
 21. Koch Mieczysław – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO)
 22. Kossowski Władysław – Kancelaria Prawnicza
 23. Koszułap Barbara – Członek Zarządu, Eneris Polska Sp. z o.o.
 24. Lewicki Arkadiusz – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich (Łukasz Bogusz)
 25. Lipska – Toumi Marzena – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych
 26. Mielniczuk Antoni – Partner Inspirat Business Consulting & Communication Mercure Office Center, Polsko-Saudyjska Izba Przemysłowa
 27. Niezgoda Marceli – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 28. Nowak Ryszard – Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka S.A.
 29. Osadczy Włodzimierz – prof. KUL, Prezes Stowarzyszenia Polska – Armenia Oddział Lublin
 30. Pawluk Wasyl – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
 31. Pichola Irena – Partner, Sustainability Consulting Central Europe at Deloitte
 32. Pinto Jorge – Prezes Polsko – Portugalskiej Izby Gospodarczej
 33. Piesiewicz Justyna – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa – IACL
 34. Romaniuk Jarosław – Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 35. Sosnowski Sławomir – Marszałek Województwa Lubelskiego
 36. Wielgus Jan Andrzej – Prezes Zarządu Ursus S.A.
 37. Wilk Wojciech – Wojewoda Lubelski
 38. Yatsenko Ihor – Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON Sp. z o.o. Przedstawiciel Izby Celnej w Białej Podlaskiej
 39. Zuber Marek – Ekonomista i Analityk Rynków Finansowych
 40. Hagi Ali Said Dhan – Ambasador Państwa Libia
 41. Wiater Jan – Ekpert Departamentu Srategii i Komunikacji NFOŚiGW
 42. Paluch Piotr – VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 43. Jerzy Nazaruk – Wiceprezes Lubelskiej Fundacji RozwojuWojciech Piekarczyk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 44. Grzegorz Mirosław – Dyrektor Departamentu Sieci PGE Dystrybucja S.A.
 45. Sanjeev Manchanda – Drugi Sekretarz Ambasady Indii w Polsce

 

„Przyjeżdżam tu często od 3-4 lat i zauważam, że wiele się zmienia, rozwija się infrastruktura” – ocenił znany ekonomista Marek Zuber. Dostępność województwa jeszcze ma wzrosnąć. „W ciągu najbliższych lat województwo będzie dobrym miejscem do inwestowania. Do 2020 r. na Lubelszczyznę trafi do 30 mld zł z różnych funduszy zewnętrznych” – przyznał obecny na spotkaniu Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zdaniem Zubera, warto poszukiwać partnerów biznesowych nie tylko tuż za naszą wschodnią granicą. „W handlu z Rosją pomaga nam Białoruś, ale znaleźliśmy też nowe rynki zbytu. Teraz warto zwrócić uwagę na państwa rozwijające się, jak Chiny, Indie i kontynent afrykański” – zachęcał ekonomista.

 

Wschodnie Forum Biznesu nawiązało do realizacji działań think-tanku Centrum Kompetencji Wschodnich, który został powołany przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin wraz z dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce z misją inspirowania i aktywizowania do współpracy trans granicznej, wyznaczania kierunków działań współpracy na płaszczyźnie Unia Europejska – Europa Wschodnia oraz wspierania wzajemnej komunikacji i dialogu.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 • TV Polsat News oraz Polsat News 2,
 • TVP Lublin,
 • Rzeczpospolita,
 • Radio Lublin,
 • Gazeta Wyborcza
 • Kurier Lubelski
 • Nasze Miasto
 • Podkarpacki Portal Gospodarczy
 • Tereny Inwestycyjne Info
 • Prasa zagraniczna – Kurier Galicyjski
 • Bio Kurier
 • Kalata TV
 • Giełda Eventów
 • Gramy w Zielone.pl
 • Wysokie Napięcie.pl
 • Panorama Lubelska

 

Główny cel I Wschodniego Forum Biznesu został osiągnięty. Na Lubelszczyźnie stworzone zostało idealne miejsce spotkań przedsiębiorców z Polski i z zagranicy. I Wschodnie Forum Biznesu otwiera nowe drogi do poszerzenia kontaktów biznesowych aż po kraje dalekiej Azji i Afryki.

 

W Forum wzięło udział ponad 450 przedstawicieli firm, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, które miały możliwość zaprezentowania swoich ofert na stoiskach promocyjnych.


Uzupełnieniem części praktycznej programu konferencji były „case study” – wystąpienia reprezentantów firm, jak również wizyty studyjne w dniu 26.06.2015 w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

Na wyjazdy studyjne zarejestrowali się przedstawiciele firm zagranicznych, głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.

Uczestnicy wyjazdów zostali podzieleni na dwa sektory branżowe: branża rolno – spożywcza oraz mechaniczna. Przedstawiciele firm zagranicznych zostali przydzieleni do odpowiednich grup branżowych, dzięki czemu mieli możliwość zapoznania się z działalnością polskich przedsiębiorstw i nawiązać kontakty biznesowe.

 

W planie wyjazdu przedstawicieli branży rolno – spożywczej znalazły się takie przedsiębiorstwa jak:

 • Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce
 • Bury Trade Sp. z o.o.
 • Perła Browary Lubelskie S.A.
 • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

 

Natomiast uczestnicy reprezentujący branżę mechaniczną zapoznali się z działalnością przedsiębiorstw:

 • Ursus S.A z siedzibą w Lublinie
 • PZL Świdnik S.A
 • Sigma S.A.
 • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

 

W wizytach studyjnych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych.

Uczestnicy wizyt wymienili się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach związanych z ich działalnością.

I Wschodnie Forum Biznesu daje szerokie możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przez otwartość na rynki zagraniczne, spotkania z ambasadorami, ministrami i przedstawicielami różnych branż, wymianę doświadczeń oraz przez promowanie zasobów województwa lubelskiego. Wydarzenie to niesie ogromny potencjał na przyszłość.

Gospodarzem, pomysłodawcą, autorem i twórcą planowanego wydarzenia była Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.

Udział w Forum wzieli przedstawiciele ministerstw z resortów gospodarczych, członkowie izb przemysłowo-handlowych, konsulowie, ambasadorowie, ekonomiści ds. rynków wschodnich oraz przedsiębiorcy z: Polski, Ukrainy Białorusi, Uzbekistanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji, Szwajcarii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Afryki w tym Angoli, łącznie ponad 400 osób

Zaprosiliśmy przedstawicieli krajowych oraz regionalnych stowarzyszeń pracodawców tj. m.in: Biznes Center Club, Lubelskie Forum Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Fundacja Rozwoju, OIC Lublin.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Patronat objęły również: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Ministr Rozwoju Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Krajowa Izba Gospodarcza, Marek Goliszewski prezes Business Centre Club, Związek Gmin Lubleszczyzny.

Gośćmi Wschodniego Forum Biznesu byli: Ministrowie, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Ambasadorowie i Konsulowie oraz Izby Gospodarcze m.in. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarczej, Polsko-Bułgarska Izba Handlowa, Mołdawska Izba Gospodarcza, Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Afrykańska Izba Gospodarcza, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Wołyńska Izba Handlowo-Przemysłowa, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Polsko-Portugalska Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Przesłwo-Handlowa Republiki Uzbekistan, Klaster For Africa i wiele innych.

Medialny patronat udzilili: TVP Lublin, Polsat, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Kurier Lubelski, Panorama Lubelska, Radio Lublin, Radio RMF, Podkarpacki Portal Gospodarczy, Tereny Inwestycyjne Info, Nasze Miasto, Kurier Galicyjski, Bio Kurier, Kalata TV, Giełda Eventów,  Gramy w zielone.pl, Wysokie Napięcie.pl.

Podstawowym zadaniem Wschodniego Forum jest podkreślenie potęcjału i roli regionu lubelskiego jako atrakcyjnego miejsca spotkań kluczowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz władz z miast partnerskich, krajów Unii Europejskiej oraz m.in. Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chin, Indii, Mołdawii, ZEA, Arabii Saudyjskiej i Afryki.

Podczas zaplanowanych prelekcji i debat eksperci ds. polityki międzynarodowej, specjaliści ds. inwestycji, reprezentanci służb celnych i granicznych, przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego, a także praktycy w dziedzinie biznesu przybliżyli zaproszonym gościom aktualne uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorczości na rynku wschodnim, głównie z partnerami Europy, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.

Istotnym  elementem programu wydarzenia były indywidualne branżowe spotkania firm w formie rozmów „business2business” oraz „biznes2administration”. Ponadto, uzupełnieniem części praktycznej harmonogramu konferencji było „case study” – prezentacje firm, jak również wizyty studyjne w dniu 23-24.06.2016 r.

Dodatkowo, w programie znalazły się panele tematyczne: prezentacje potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz ofert inwestycyjnych firm lokalnych, panele dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego regionów oraz biogospodarki, energii odnawialnej, ekologicznej żywności i przemysłu maszynowego.

Wschodnie Forum Biznesu nawiązuje do realizacji działań think-tanku Centrum Kompetencji Wschodnich, który został powołany przez Marszalka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin wraz z Dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce z misją inspirowania i aktywizowania do współpracy transgranicznej, wspierania wzajemnej komunikacji i dialogu, wyznaczania kierunków działań na płaszczyźnie Unia Europejska – Europa Wschodnia.

Warto zaznaczyć, że niezmiernie ważna jest rola samorządu w tworzeniu odpowiedniego środowiska do kojarzenia partnerów biznesowych. W związku z tym, Samorząd Województwa Lubelskiego swoimi działaniami dąży do zbudowania właściwej pozycji regionu lubelskiego jako doskonałej platformy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakty między krajami wschodnimi i województwem lubelskim stają się coraz intensywniejsze, dlatego bardzo ważnym elementem jest umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy regionami wymienionymi wyżej.

W trakcie Wschodniego Forum Biznesu odbyły sie także wystąpienia ekspertów w zakresie możliwości rozwoju i inwestycji. Chcielibyśmy podkreślić potencjał odnawialnych źródeł energii, mechatroniki i biogospodarki Lubelszczyzny, która posiada odpowiednie uwarunkowania do wykorzystania energii słonecznej oraz ma ogromną efektywność w odzyskiwaniu energii z biomasy.

Nadmieniamy, iż zaproszeni goście zagraniczni mieli szansę zaprezentować inwestycyjne projekty swoich regionów.

Został także przygotowany i wydany katalog, gdzie znajdą się opisy ofert przedsiębiorstw wraz z informacją potencjału gospodarczego województwa lubelskiego.

Podczas wydarzenia istniała możliwość wystawienia stoiska firmowego, rozdawania ulotek oraz innych form promocji firm i instytucji.

Jesteśmy przekonani, że II edycja Wschodniego Forum Biznesu stanowiła niepowtarzalną okazję do nawiązania nowych kontaktów i stworzy jeszcze większy  wachlarz możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości jak w Polsce, tak i za granicą.

„Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w teorii i praktyce”

Szkolenia zostały przeprowadzone we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Miejsca szkoleń: Biała Podlaska, Łuków, Lublin, Puławy, Parczew

Szkolenie przeznaczone były dla menadżerów oraz pracowników firm transportowych, chcących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa transportowego.

Prowadzący: Marek Izraelski – praktyk ubezpieczeniowy i transportowy, wieloletni dyrektor departamentu ubezpieczeń transportowych, pracownik firm ubezpieczeniowych w Gerling, HDI, Warta; wykładowca na studiach podyplomowych z transportu, spedycji i logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Konferencja zorganizowana we współpracy z UMCS. Pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego

Wiodącym tematem konferencji było zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firm na każdym poziomie zarządzania, bazującym na kształconej w województwie fachowej kadrze i absolwentach uczelni wyższych. Niezależnie od branży i formy działalności nieodzownym wsparciem przedsiębiorczości jest nauka, m.in. w podejściu do kształcenia kadr i kierunków kształcenia przyszłych pracowników lubelskich przedsiębiorstw.

Podczas konferencji poruszono tematy od kształcenia do nowoczesnego zarządzania. Połączenie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, to zatrzymanie migracji z miasta Lublin, województwa lubelskiego i regionu, głownie kształconych, dużymi nakładami kadr z przeznaczeniem dla lokalnych przedsiębiorstw. Liderzy rynku dowiedli, że sukces można zaprojektować, zaczynając od przemodelowania strategii przedsiębiorstwa na innowacyjną i otwartą na szeroką współpracę z uczelniami, instytucjami wsparcia, samorządami z wykorzystaniem programów wsparcia przedsiębiorców.

Zaproszeni eksperci i praktycy opowiedzieli m.in. o tym jak skutecznie łączyć twórcze wizje z zasadami funkcjonowania rynku. Panel dyskusyjny był dodatkową możliwością wymiany doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział lokalni eksperci, praktycy, przedstawiciele władz, organizacje otoczenia biznesu i nauki.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy szczególnie kadrę zarządzającą i menadżerską małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którym zależało na zaangażowaniu w procesy rozwojowe swoich firm, wspierali rozwój regionu. Zaprosiliśmy ludzi świata nauki, prowadzących badania z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości oraz przedstawicieli władz lokalnych, a także ambasadorów i konsuli, którzy zabrali głos w debacie dotyczącej współpracy międzynarodowej „Wkłąd zagranicznych partnerów instytucjonalnych do relacji biznesowych” – instrumenty współpracy, programy stypendialne, współpraca naukowa, mechanizmy i możliwości wsparcia przedsiębiorców w obcych krajach.

Cykl seminariów  warsztatowych mających na celu odpowiedź na pytania przedsiębiorców tj np. jak przekroczyć granice Polski i poruszać się po światowym rynku?

jak wyjść z ofertą swoich towarów i usług na inne, nieznane rynki?

jak sprowadzić towary z odległych regionów świata?

jakie są warunki dostępu do rynku danego kraju lub regionu i na co musimy zwracać uwagę decydując się na biznes w tym kraju?

jak zbadać szanse czy nasz towar lub usługa na obcym rynku może być sprzedawalna i na jakich warunkach?

Jak sprawdzić wiarygodność płatniczą potencjalnego partnera i bezpiecznie rozliczać transakcje?

czy, gdzie, kiedy i w jakiej formie inwestowac na rynkach zagranicznych?

jak zainicjować promocję firmy za granicą?

jakie sa bariery wejścia na poszczególne rynki zagraniczne?

prawo celne?

prawo podatkowe?

i wiele innych.

Naszy głównym celem była pomoc w przygotowaniu Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorstw  do wejścia na rynki Unijne i pozaunijne.

Podczas szkoleń przrkazaliśmy praktyczne porady i wskazówki dotyczace możliwości oraz szans umiejscowienia exportu, wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami.

Zorganizowane przy współudziale miasta Sumy, Ukraina

Prelegenci:

Przewodniczący Sumskiej Obwodowej Administracji Państwoej – Mykła Kłoczko, Prezydent Miasta Sumy – Aleksander Łysenko, Dyrektor Oddziału Regionalnego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC Ukraine – Władimir Demura, rektor Narodowego Uniwersytetu miasta Sumy oraz Rektor Narodowego Uniwersytetu Rolniczego miasta Sumy.

W Forum udział wzięli także przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Ambasady RP w Kijowie, Ukraińsko – Polskiej Izby Handlowej w Kijowie, rady Najwyższej Ukrainy, Narodowego Komitetu Międzynarodowego Izby Handlowej, Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (Kijów), Federacji Pracodawców Ukrainy, Obwodowej Administracji Panstwowej miasta Sumy, Obwodowej Rady Miasta Sumy, Środowisk biznesowych oraz władze RP, Środowisk branżowych (rolnictwo, przemysł przetwórczy, energooszczędne technologie w przemyśle i inne)

zorganizowana przy współudziale UMCS

Ogromną popularność w ostatnich latach zdobywa łączenie pasji z biznesem. Wielu osobom to się udaje, odnoszą sukces, ale dla innych okazuje się to przykrą i niespodziewaną porażką. Dlaczego tak się dzieje? Jak uniknąć pułapki opierając  działalność o swoje zainteresowania? Czym jest storytelling biznesowy oraz jak go wykorzystać w budowaniu rozpoznawalnej marki osobistej? Jakie utwory objęte są prawami autorskimi? Jak praktycznie wykorzystać wiedzę o wystąpieniach publicznych, w tym o kanałach percepcji odbiorcy, konstrukcji wypowiedzi i jej przygotowaniu, komunikacji niewerbalnej (gest, mimika, postawa, ruch), opanowaniu stresu. Jak założyć własną firmę, jakich formalności musisz dopełnić, żeby rozpocząć działalność biznesową.

W trakcie konferencji wystąpienia szkoleniowe mieli:

  Aleksandra Gospodarek (psycholog, coach kariery, trener umiejętności miękkich, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu): Zalety i wady łączenia pasji z biznesem

  Tomasz Telej (trener biznesu, coach, storyteller): Biznes to historia, która się tworzy – czyli jak wykorzystać Storyteling do budowania rozpoznawalnej marki na konkurencyjnym rynku 

  Dr Jacek Żurawski (Akademia TVP): Prawo Autorskie

  Jędrzej Dudkiewicz (Akademia TVP): Jak mówić, by inni słuchali

  Jędrzej Dudkiewicz (Akademia TVP): Wystąpienia medialne

  Maciej Raszewski (ZUS): Własna działalność gospodarcza a składki do ZUS

Warsztaty poprowadzili Bogdan Sosonowski i Tomasz Telej

Każdy z cyklu warsztatów liczył 16 osób

Miasta: Lublin, Rzeszów, Białystok

w Ambasadzie Republiki Iranu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami Ambasady.

 

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Ambasador Republiki Iranu Ramin Mehmanparast,
 • Doradca Senatora Andrzeja Stanisławka  – Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Prezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej – Beata Drewienkowska
 • Wiceprezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej – Zbigniew Wojciechowski

 

 

Celem spotkania była kwestia nawiązaniu współpracy pomiędzy przedstawicielami obydwu instytucji. Przedstawiono perspektywy współpracy pomiędzy Polską i Iranem oraz zaprezentowano koncepcje organizacji wielosektorowej misji gospodarczej przedsiębiorców z Republiki Iranu do Polski. Wstępny termin misji został ustalony na kwiecień 2016 r.

w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej z przedstawicielami Ambasady.

 

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Ambasador Republiki Uzbekistanu Bahrom Badaev,
 • Senator Andrzej Stanisławek  – Przewodniczący 
  Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Prezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu 
  i Współpracy  Międzynarodowej Beata Drewienkowska
 • Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców 
  – Zbigniew Michalak

 

 

Podczas spotkania omówiono kwestie zorganizowanej w listopadzie przy współudziale Fundacji wielosektorowej misji gospodarczej lubelskich przedsiębiorców do Uzbekistanu, przedstawiono perspektywy współpracy pomiędzy Polską i Uzbekistanem. Na spotkaniu zaprezentowano również koncepcję misji medycznej do Taszkientu, Misja ta ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy polskimi i uzbekistańskimi lekarzami w zakresie nowoczesnych metod leczenia tętniaka mózgu oraz w zakresie onkologii. Uczestnikami misji będą:  Izabela i Zbigniew Michalakowie, Agnieszka i Piotr Trojanowscy profesor Roberto Maroldi i Elisabetta Maroldi z Włoch, profesor  Jasmina Plascak z Belgii oraz 2 profesorów z Lublina.

 

Spotkanie zaowocowało wskazaniem możliwości podjęcia współpracy przez Lubelskie Centrum Onkologii i Akademię Medyczną w Taszkencie.

 

Profesor Stanisławek zaoferował swoją pomoc oraz daleko idącą współpracę, owocem której będzie miedzy innymi;  seminarium medyczne dotyczące zdrowia matki i dziecka.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – konferencja pn.: „ Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – konferencja naukowa pn. „SFCAE – simulation: the future competency assessment in Europe 2019”
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Partner Search Forum (Forum Poszukiwania Partnerów) Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – konferencja pn. „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim” w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu).
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – kąpleksowa organizacja 1 konferencji poświęconej wdrażaniu w 2019 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 6. Ślaskie Centrum Przedsiebiorczości – organizacja konferencji
 7. Uniwersytet Warszawski – organizacja i obsługa Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
 8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Lublinie, Katedra Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej – konferencja „WSPARCIE DLA BIZNESU – POTRZEBY, OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI – DIALOG DLA KOMPETENCJI JUTRA.
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – kompleksowa organizacja konferencji pn. Rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań.
 10. Województwo Podkarpackie – „Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki”.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – seminarium inaugurujące projekt „Rady Programowe ds. Kompetencji”.
 12. Uniwersytet Warszawski – II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
 13. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach projektu pn. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”
 14. KMICIC hotel&restauracja – dwie usługi hotelarsko-konferencyjne
 15. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – warsztaty
 16. Grupa Wydawnicza „GRAF PRESS” – organizacja gali dla magazynu „Uroda Życia” uwieczniającą program „Metamorfozy”.
 17. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – organizacja trzech czterodniowych wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.
 18. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – usługa polegająca na zakupie i dostawie materiałów biurowych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.
 19. Giełda Eventów Elżbieta Fijołek – cykl spotkań biznesowych dla przedsiebiorców.
 20. Modart Outdoor – cykl spotkań informacyjnych o tematyce gospodarczej.
 21. Stowarzyszenie „Wspólne Korzenia” – organizacja wyjazdów na Ukrainę o charakterze społecznym, samorządowym, kulturalnym i gospodarczym.
 22. EAST POLAND HOUSE DOM POLSKI WSCHODNIEJ w BRUKSELI – II Wschodnie Forum Biznesu.
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – konferencja gospodarczo-inwestycyjna pn. „I Wschodnie Forum Biznesu”.
 24. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – konferencja prasowa informująca rozpoczęcie projektu POIiŚ3.
 25. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – organizacja wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „ Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w terminie 23.05.2018-26.05.2018.
 26. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – organizacja trzech czterodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu pt. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w terminie 17.10.2017 – 20.10.2017.
 27. BP Invest – cykl 18 szkoleń z zakresu przepisów i zasad BHP.
 28. GRUPA WYDAWNICZA „Graf Press” – organizacja 5 szkoleń z zakresu BHP.
 29. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości – organizacja dwóch edycji targów „ Targów dla Przedsiębiorczych”.
 30. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja wyjazdy zagranicznego na misję gospodarczą – seminarium (połączone z sesjami B2B) do krajów Zatoki Perskiej – Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 31. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja wyjazdu na misję gospodarczą na Targi Produktów Naturalnych i Organicznych MENOPE 2013 W Dubaju.
 32. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja wyjazdu na misję gospodarczą – seminarium połączonego z sesjami B2B , Angola.
 33. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja Seminarium „Create it Lubelskiego”.
 34. Urząd Miasta Lublin – organizacja konferencji informacyjno-inaugurującej wraz z konferencją prasową i branżowym panelem eksperckim.
 35. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja wielosektorowej misji gospodarczej, przedsiębiorców z Republiki Mołdawii do Województwa Lubelskiego, organizacja konferencji, sesji spotkań B2B.
 36. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – organizacja spotkania Zespołu Zarządzającego.
 37. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja wyjazdu studyjno-szkoleniowego „Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie”
 38. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja cyklu 10 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.
 39. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego, w tym organizacja konferencji.
 40. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja seminarium i konsultacji społecznych – kamień milowy w procesie inwestycyjnym Biogazownie.
 41. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – seminarium „Lubelska Kraina Mechatroniki”.
 42. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja i kompleksowa obsługa seminarium połączonego z warsztatami dla kadr COI.
 43. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja spotkania przedstawicieli Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Partnera szwajcarskiego w Zurychu dotyczącego pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie.
 44. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – organizacja kampanii BATERIE.
 45. Powiat Puławski – targi i konferencja.
 46. Gmina Biłgoraj – impreza plenerowa.
 47. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – 10 lat akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej.
 48. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – dni otwarte Funduszy Europejskich.
 49. Park Przemysłowy Łomża – usługa szkoleniowo-informacyjno-doradcza konferencja pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents”.
 50. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Nowy zawód moją nową szansą na zdobycie pracy”.
 51. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „MIKRO przedsiębiorstwa – MEGA kwalifikacje”.
 52. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Spocjaliści ds. sprzedaży”.
 53. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Ekologiczne przedsiębiorstwo”.
 54. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Kompleksowy start zawodowy”.
 55. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Konkretne kwalifikacje-pewna przyszłość; szkolenia dla MŚP z branży transportowej.
 56. Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „NOWE PERSPEKTYWY”.

57.Fundacja Inicjatyw Społecznych „ Barwy Ziemi” – organizacja szkolenia pn. „Logistyczne przedsięwzięcie”.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – kompleksowa organizacja i obsługa konferencji regionalnej w Poznaniu pn. „Dialog dla Kompetencji Jutra”.
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – kompleksowa organizacja i obsługa konferencji regionalnej w Krakowie pn. „Dialog dla Kompetencji Jutra”.
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – kompleksowa organizacja i obsługa konferencji regionalnej w Białymstoku pn. „Dialog dla Kompetencji Jutra”.
 4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – kompleksowa organizacja i obsługa konferencji regionalnej pn. „Dialog dla Kompetencji Jutra”.
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, konferencja odbyła się 09.03.2017.
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, konferencja odbyła się 27.10.2017.
 8. Województwo Lubelskie – wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i dostarczenie opracowania nt.: „Plan Promocji Gospodarczej Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020”.
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, konferencja odbyła

się 30.11.2017.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, konferencja odbyła się 04.10.2017.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja imprezy masowej.
 3. Miasto Rzeszów – usługa polegająca na organizacji loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Rzeszowie”.
 4. Urząd Miasta Lublin – organizacja i obsługa konferencji zamykającej wraz z branżowym panelem eksperckim, zamieszczenie ogłoszeń prasowych.
 5. Gmina Lublin – dostawa materiałów promocyjnych.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – publikacja i emisja materiałów promujących Warmię i Mazury.
 7. Gmina Rybczewice – zakup mediów na potrzeby promocji Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku.
 8. GRUPA WYDAWNICZA „GRAF PRESS” – organizacja cyklu kampanii informacyjno-promocyjnych w ramach konferencji podsumowującej projekt „Metamorfozy”.
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego logotypu oraz projektu graficznego roll-up’u.
 10. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – usługa graficzna.
 11. GRUPA WYDAWNICZA „GRAF PRESS” – organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla pracowników , zapewnienie miejsca imprezy, animacji, rozgrywek, nagród, a także bazy hotelowej.
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji poświęconej włączeniu społecznemu Elbląg 2017.
 13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – organizacja konferencji.
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, Olsztyn 2017.
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja konferencji poświęconej wdrażaniu środków RPO WiM 2014-2020, Olsztyn 2017, 23 listopad
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja kampanii promocyjnej pod nazwa „Rozkręcamy Powszechny Optymizm” obejmująca promocje i organizacje dwudniowego eventu składającego się z konferencji i imprezy plenerowej o charakterze artystyczno-edukacyjnym.
 17. Park Przemysłowy Łomża – usługi informacyjno-doradczo-szkoleniowe dotyczące Platform startowych dla nowych pomysłów.
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, przygotowanie spotów radiowych, przygotowanie i emisja audycji telewizyjnej w regionalnej TVP LUBLIN, organizacja dwudniowego eventu podsumowującego projekt.
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – realizacja zamówienia publicznego dotyczącego usługi opracowania Planu Promocji Gospodarczej Województwa Lubelskiego.
 20. GALADOM – przeprowadzenie kampanii reklamowej w zakresie outdooru.
 21. Lublin Airport – przeprowadzenie kampanii reklamowej
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – realizacja zamówienia dotyczącego kampanii promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Jesteśmy członkiem Lubelskiego Forum Pracodawców, BNI Polska.

Współpracujemy ze związkiem Pracodawców Lewiatan oraz Business Cenetre Club

Skip to content