Targi

Pokazanie własnego przedsiębiorstwa na targach branżowych to jedno z najlepszych narzędzi marketingowych. Atutem targów jest formuła face to face, która pozwala na bezpośredni kontakt 
z potencjalnym klientem. Targi pełnią funkcję kreatora rynku przez propagowanie szczególnie nowych produktów oraz innowacyjnych rozwiązań. Przepływ i dostępność informacji są kluczowym momentem 
w bezpośrednim zetknięciu się sprzedawcy z nabywcą. Odpowiednia organizacja i logistyka umożliwiają płynny przebieg informacji a co za tym idzie efektywne zaplanowanie czasu spędzonego na targach. Możliwość promocji powoduje strategiczne działania firm. Działania te, są z kolei podstawowym sposobem ustalania kierunku, wymiaru i struktury rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnictwo na targach bardzo często prowadzi do zawarcia transakcji między sprzedawcami a nabywcami. Umożliwia zbudowanie i powiększenie sieci kontaktów, która jest ważnym elementem w tworzeniu wizerunku firmy jak i budowaniu trwałych 
i długofalowych relacji z partnerami biznesowymi. Targi są świetną okazją do pokazania i promowania swojej marki, przez prezentację stoiska,  odpowiednią aranżację, dystrybucję materiałów reklamowych,  jak również przez aktywne formy jakimi jest prezentacja dynamiczna, która stwarza możliwość pokazania produktów, skorzystania z usług na miejscu a nawet pokazania samego cyklu produkcji. Swobodny dostęp do materiałów promocyjnych innych firm jak i szybki przebieg informacji, dają możliwość do prowadzenia badań i obserwacji rynkowych. Ocena własnych produktów, usług na tle konkurencji, ukazuje pełny obraz Państwa pozycji na rynku. Wiedza na temat aktualnych cen, warunków zakupu, systemu dystrybucji, obsługi sprzedażowej, innowacyjnych rozwiązań, nowinek i trendów pozwala na ulepszenie własnej oferty. Spotkania face to face z klientami sprzyjają rozpoznawaniu potrzeb, otrzymaniu feedbacku – jak oceniany jest mój produkt/usługa i jakich zmian oczekują potencjalni klienci. Służy to lepszemu dopasowaniu oferty do potrzeb, trafieniu do odpowiedniej grupy docelowej oraz pogłębieniu relacji już istniejących. Przez uczestnictwo w targach oraz skalę przygotowanej ekspozycji, podkreślają Państwo swoją pozycję na rynku.

"Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować już po niej."

- Henry Ford

W ramach organizacji targów oferujemy:

 • wynajem powierzchni targowej
 • opracowanie programu targów
 • organizacja i prowadzenie recepcji
 • wsparcie przy aranżacji stoiska
 • nagłośnienie i wizualizacja
 • tłumaczenia symultaniczne
 • dokumentacja wydarzenia
 • opracowanie raportu
 • kolportaż materiałów targowych
 • organizacja spotkań B2B
 • reklama w mediach
 • zaplecze logistyczne
 • zakwaterowanie uczestników

transfer autokarowy

Współorganizowaliśmy:

 • Udział przedstawicieli Urzędu marszałkowskiego 
  w Targach Produktów Naturalnych i Organicznych MENOPE 2013 w Dubaju
 • Udział przedstawicieli Gminy Biłgoraj 
  w Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON – INNOWACJE 2014 w Gdańsku
 • Udział przedstawicieli Gminy Biłgoraj 
  w Międzynarodowych Targach w Chorzowie – Targi Maszyn i Narzędzi 
  do Obróbki Drewna Dremasilesia 2015
 • Udział przedstawicieli Gminy Biłgoraj w Międzynarodowych Targach Poznańskich 
  – Greenpower 2015
 • Udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Puławach 
  w Targach ORGANIC 2015 w Szczecinie,
 • Udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Puławach 
  w Międzynarodowych Targach Turystyki w Opolu 2015,
 • Udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Puławach 
  w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” Chorzów 2015, 
 • 3 czterodniowe wizyty studyjne w ramach projektu pt. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” na zlecenie Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej
 • Zagraniczna Misja Gospodarcza – seminarium do krajów Zatoki Perskiej – Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego, na zlecenie Urząd Marszałkowski WL
 • Wielosektorowa Przyjazdowa Misja Gospodarcza z Ukrainy do Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” Urząd Marszałkowski WL
 • Wielosektorowa przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Republiki Mołdawii do Województwa Lubelskiego, na zlecenie Urząd Marszałkowski WL
Skip to content