Wizyty studyjne, misje gospodarcze

Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga od przedsiębiorców i pracowników stałego doskonalenia i obserwacji rynku. Udział w wizycie studyjnej umożliwia nawiązanie kontaktów z przyszłymi kontrahentami. Mała grupa uczestników wizyty umożliwia prowadzenie bezpośrednich rozmów, wymianę poglądów i porównanie rozwiązań funkcjonujących w danej firmie, jak również dyskusje w instytucjach odwiedzanych w trakcie trwania wizyt. Jest to szansa do poznania innego przedsiębiorstwa od wewnątrz, jego struktury, sposobu organizacji. Uczestnicy nawiązują kontakty z myślą o przyszłej współpracy i wracają z pomysłami.

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowej wizyty studyjnej dla prywatnych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, władz lokalnych, pracowników instytucji, organizacji pozarządowych.

Obsługa wizyty studyjnej obejmuje:

  • organizację spotkań wg potrzeb Klienta,
  • tłumaczenia ustne i pisemne,
  • opiekę tłumacza,
  • organizację transportu lokalnego,
  • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
  • zorganizowanie przelotu i dojazd na lotnisko w Polsce.
  • Plan wizyty studyjnej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb
Skip to content